Erik Jensby

Broager 9, Hellested, 4652 Hårlev

Tlf.: 4057 3637

Email: erik@kortogkunst.dk

Web: kortogkunst.dk

Facebook: Kortogkunst

Erik Jensby fremstiller Juleskræmsler og Grumlinger. De er begge af vætteslægt og deres stamtræ rækker tusinder af år tilbage.


Juleskræmsler er vogterne over den gamle jól, hvor det mørke øl, den fede mad og de hjertelige gaver er i højsædet. De hader billigt containerskrammel fra den anden side af jorden.


Grumlingerne tager også del i jóleløjerne, men er egentlig vedvogtere, der passer på havens biodiversitet.  De leder en mægtig hær af kriblekrablekryb, fugle og padder.


Juleskræmsler er lige til at stikke i jorden, de er ca 80-140 cm lange. Grumingerne kan sættes op på træer, hegn, vægge eller døre og de måler 15-20 cm.